Praxe

Od 2014
Poliklinika Zahradníkova, Brno

2003 – 2014
Oční klinika FN U sv. Anny v Brně

2003
Ukončení studia všeobecného lékařství na LF MU v Brně – Specializovaná způsobilost ( atestace ) v oboru oftalmologie